SPEKTOR® KIOSK

SPEKTOR KIOSK
SPEKTOR KIOSK

 

สเป็กเตอร์ คิออส – SPEKTOR KIOSK เป็นระบบประจำที่ (Workstation) ที่เหมาะสำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการทางดิจิทัล ภายใต้รูปแบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ที่มีฟังก์ชั่นครบครัน เหมาะสำหรับใช้ในการคัดแยกหลักฐาน การทำสำเนาจากต้นฉบับ และวิเคราะห์หลักฐานทางดิจิทัลหลากหลายประเภทในเครื่องเดียวกัน ใช้งานง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ด้วยจอ Touch Screen ขนาดใหญ่ และ Visualized Work Flow ที่เข้าใจง่าย พร้อมกันนี้ยังมี connectivity ที่หลากหลาย เพื่อให้ท่านรับมือกับหลักฐานดิจิทัลทุกรูปแบบ ขณะเดียวกันสเป็กเตอร์ คิออส ยังมีฟังก์ชั่นเพิ่มเติมสำหรับการทำงานร่วมกันกับสเป็กเตอร์ คิออสเครื่องอื่นๆ ที่อยู่ห่างไกล ตลอดจนยังสามารถทำงานร่วมกับระบบจัดเก็บข้อมูลประเภทอื่นๆที่มีในองค์กรได้ โดยอาศัยการเชื่อมโยงผ่านระบบเครือข่าย หรืออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลให้มากขึ้น จากหลากหลายเทอร์มินอล โดยยังคงรักษาศักยภาพในการตรวจคัดแยกข้อมูลทางดิจิตอลความเร็วสูงไว้อย่างครบถ้วน