OUR SERVICES

หน่วยงานด้านดิจิทัลฟอเรนสิก ของ บริษัท อินเวสทิเกทีฟ ฟอเรนสิก อินทิเกรชั่น จำกัด ยินดีให้บริการในหมวดงานต่างๆได้แก่

 • การกู้ ค้นหา และวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลความเร็วสูง ด้วยเทคโนโลยี SPEKTOR® เทคโนโลยีหนึ่งเดียวในเมืองไทย สำหรับผู้สนใจ ที่ต้องการตรวจค้น สืบค้นหาหลักฐานข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสื่อดิจิทัลมีเดีย ทุกประเภท อีกทั้งยังช่วยเปรียบเทียบ วิเคราะห์ หรือหารายละเอียดของข้อมูล ไฟล์ที่ต้องสงสัย หรือข้อความตามที่ต้องการ ซึ่งอาจปรากฏ ตกค้างอยู่ในเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการและพาร์ติชั่นประเภทใดก็ตาม ทั้ง Microsoft Windows , Mac หรือ Linux ทั้ง FAT และ NTFS  ซึ่งไม่สามารถใช้เครื่องมือทั่วไปในการค้นหาได้ ไม่ว่าจะเป็น File Explorer หรือ Searching Tools ทั่วไป
 • การค้นหาไฟล์ทุกประเภทตามที่ต้องการ  ซึ่งสามารถค้นหาได้ทั้งไฟล์ที่ยังคงมีอยู่ หรือถูกลบไปไม่นาน ว่าถูกซ่อนไว้ในส่วนหนึ่งส่วนใดของสื่อบันทึกข้อมูลนั้นหรือไม่ ไม่ว่าไฟล์เหล่าจะถูกบีบอัด  หรือถูกเก็บซ่อนผนึกรวมไว้กับไฟล์อื่นใด ในหลายชั้นลึกก็ตาม
 • ค้นหาและเปรียบเทียบไฟล์ต้นฉบับที่คาดว่าจะถูกสำเนา ทำซ้ำ ในลักษณะถูกละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็น Document, Photo, Multimedia File หรือไฟล์ใช้งานอื่นทุกประเภท
 • ค้นหาไฟล์ที่ถูกซ่อนพราง เพื่อป้องกันการตรวจสอบจากเครื่องมือทั่วไปจากผู้ไม่หวังดี เช่น ไฟล์ที่ถูกเปลี่ยนนามสกุลเพื่อซ่อนเร้นการตรวจพบจากบุคลทั่วไป โดยเทคนิค File signature comparison
 • ค้นหาความเชื่อมโยงของข้อมูลภาพถ่าย เพื่อหาความเชื่อมโยงของภาพเหล่านั้น โดยอาศัยข้อมูล อาทิ พิกัดภูมิศาสตร์ประกอบภาพ (Geolocation coordinates) ช่วงเวลาที่ถ่ายภาพ รวมถึง ประเภท รุ่นของกล้องที่บันทึกภาพดังกล่าว  ขณะเดียวกันสามารถตรวจค้นย้อนกลับโดยอาศัย สถานที่ หรือรุ่นของกล้อง เพื่อหาไฟล์ภาพที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้เช่นกัน
 • ค้นหาประวัติ การเข้าชมเว็ปไซด์ของผู้ใช้เครื่องในเวลานั้น ไม่ว่าจะใช้ Web browser ใดก็ตาม
 • ค้นหาประวัติ การสนทนาด้วยโปรแกรม CHAT หรือ Social Media ชั้นนำ อาทิ What App และ Facebook Messenger PC Version เฉพาะส่วน Local History ของเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ค้นหาข้อมูล ข้อความ รายละเอียดการรับ-ส่ง รวมถึงไฟล์แนบประเภทต่างๆ ใน Email Client ตระกูล Microsoft Outlook เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งยังคงตกค้างไว้ใน Local Database ของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น
 • ค้นหาโปรแกรม หรือซอฟแวร์ที่ต้องสงสัยว่าเคยติดตั้งไว้ในเครื่องต้องสงสัย แม้จะถูกถอนออกไปแล้วก็ตาม
 • ค้นหา “ข้อความ ตัวเลข หรือตัวอักษร (ขณะนี้สนับสนุนเฉพาะภาษาอังกฤษและตัวเลขอาราบิก) ” ที่ต้องการว่า มีปรากฏอยู่ในไฟล์งานประเภทต่างๆหรือไม่ เช่น ข้อความหรือตัวเลขต้องห้าม ซึ่งอาจถูกเพิ่มเติม แก้ไขไว้ในไฟล์เอกสารประเภทต่างในตระกูล Microsoft Office หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ ซึ่งไม่สามารถทำได้หากอาศัยเพียงแรงงานบุคคลด้วยวิธีการทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องรับมือกับไฟล์ต้องสงสัยที่มีขนาดและจำนวนมหาศาล
 • ค้นหา “ข้อความ ตัวเลข หรือตัวอักษร” ที่ต้องการ ด้วยเทคนิค Optical Character Recognition หรือ OCR ว่า มีปรากฏอยู่ในไฟล์ภาพ ไฟล์กราฟิกประเภทต่างๆหรือไม่ เช่น ข้อความหรือตัวเลขต้องห้าม (ขณะนี้สนับสนุนเฉพาะภาษาอังกฤษและตัวเลขอาราบิก) ซึ่งอาจถูกเพิ่มเติม แก้ไขไว้ในไฟล์ภาพเหล่านั้น  ซึ่งไม่สามารถทำได้หากอาศัยแรงงานคนในวิธีการทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องรับมือกับไฟล์ต้องสงสัยที่มีขนาดและจำนวนมหาศาล (ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นกับความละเอียดและความซับซ้อนของอักขระที่ปรากฏในภาพเป็นสำคัญ)
 • การทำ Forensic Imaging เพื่อทำสำเนาทางดิจิทัลตามมาตรฐานสากล โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงใดๆกับข้อมูลต้นฉบับ สำหรับการตรวจวิเคราห์เชิงลึกภายหลัง ด้วยมาตรฐานล่าสุด AFF4
 • บริการสืบค้นอื่นๆ อีกหลายประเภท ขึ้นกับลักษณะของข้อมูลและความต้องการของผู้สนใจ และที่สำคัญ “ข้อมูลที่ตรวจสอบทั้งหมดจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยให้กับบุคคลอื่นใดโดยเด็ดขาด นอกจากผู้ใช้บริการเท่านั้น”

 

ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้ข้างต้นจะขึ้นอยู่กับสภาพของข้อมูลและอุปกรณ์ดิจิทัลมีเดียนั้นเป็นสำคัญ ดังนั้น จำเป็นต้องหยุดการใช้งานอุปกรณ์ต้องสงสัยเหล่านั้นในทันที และเมื่อการวิเคราะห์ผลเสร็จสิ้นจะถูกนำเสนอในรูปแบบของรายงานสรุปที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ ว่าพยานหลักฐานที่ได้เหล่านั้นสมควรที่จะดำเนินการต่อไปอย่างไร รวมทั้งข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทั่วไปโดยเด็ดขาด

ติดต่อหาเราได้ที่

บริษัท อินเวสทิเกทีฟ ฟอเรนสิก อินทิเกรชั่น จำกัด (ฝ่าย Digital Unit)

082-191-6269  หรือ info@ifidigital.com

– ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย –