การคัดแยกข้อมูลทางดิจิทัล – Digital Forensic Triage

การคัดแยกข้อมูลทางดิจิทัลเพื่อการตรวจพิสูจน์ (Digital Forensic Triage)

คือ การคัดแยกวัตถุพยานทางดิจิทัลในเวลาอันรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่เกิดเหตุ เพื่อมุ่งหวังที่จะหาหลักฐานที่สำคัญในเวลาที่สั้นที่สุด เพื่อบ่งชี้มูลความผิดและติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี